03-525-0585

פיצויים עונשיים בארצות הברית – א

מטרתו של הפיצוי בתורת הנזיקין היא השבת המצב לקדמותו, כלומר הבאתו של הניזוק למצב שבו היה אלמלא הפגיעה. לעומת זאת הפיצוי העונשי (punitive damages) נועד להשיג יותר מכך. כפי שציין בית המשפט העליון במדינת ישראל לאחר לימוד מעמיק של הנושא, המשפט האמריקני מציע את הפיצויים עונשיים הרחבים ביותר, הן מבחינת התנאים לפסיקתם…

שינוי גודל גופנים
הפעל ניגודיות